SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 16 LIPCA 2019 r.

W dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Ze strony administracji publicznej w spotkaniu wzięli udział:

 1. Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego
 2. Krzysztof Piątek – z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 3. Łukasz Rymarz – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ze strony Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

 1. CEMEX
 2. Termo Organika Sp. z o.o.
 3. Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 4. Henkel Polska Sp. z o.o.
 5. Bolix S.A.
 6. Saint-Gobain
 7. Velux Sp. z o.o.
 8. Kancelarii Piszcz i Wspólnicy sp.k.
 9. Kancelarii DZP
 10. Aquatech S.A.

Na spotkaniu, Jeremi Mordasewicz, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa przedstawił prezentację, poruszającą m.in. następujące zagadnienia: 

 • diagnoza problemu nieuczciwej konkurencja na rynku materiałów budowlanych;
 • skutki i zagrożenia związane z obecnym stanem rzeczy dla konsumentów, dla producentów materiałów budowlanych oraz budżetu państwa;
 • postulowane działania komunikacyjne, administracyjne i legislacyjne.

W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili m.in. następujące wnioski i postulaty:

 • zapewnienie uczciwej konkurencji jest konieczne dla prowadzenia racjonalnej alokacji, aby przyspieszyć wzrost inwestycji i przejść z fazy ilości do fazy rozwoju i podniesienia jakości; 
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zacieśnienie współpracy związków, dystrybutorów i organów kontrolnych jak: GUNB, UOKIK, administracja skarbowa i jednostki badawcze;
 • wymiana doświadczeń pozwoli podnieść efektywność rynku i kontroli jakości materiałów budowlanych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele branży budowlanej przedstawili po krótce zarys swoich problemów, z którymi zmagają się na co dzień.

Czytaj dalej

Podziękowania dla Ryszarda Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Związku

Ryszard Kowalski, który nieprzerwanie od 2002 roku piastował stanowisko Prezesa Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, którego kadencja wygasła w tym roku, po tych wielu latach współpracy, postanowił nie kandydować na stanowisko Prezesa Zarządu.

„W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania Ryszardowi Kowalskiemu za dotychczasową, długoletnią pracę, którą włożył w tworzenie i rozwój Związku. Dziękujemy za coroczne wspaniałe Konferencje dla Budownictwa,  wyrazy szacunku i wdzięczności za ogrom pracy.  Pozostajemy z  nadzieją na dalszą owocną współpracę i wsparcie w działaniach Związku.”

– Jacek Siwiński, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Związku – Zmiana Władz

 

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku oraz sprawozdania władz Związku minionej kadencji. Jednocześnie wobec upływającej kadencji, dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jacek Siwiński – Prezes Velux Polska Sp. z o.o.

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Dariusz Stachura – Termo Organika Sp. z o.o.
 • Piotr Ciborowski – Henkel Polska Sp. z o.o.
 • Jacek Różycki – Roca Polska Sp. z o.o.
 • Marek Kukuryka – Lecico CEE Sp. z o.o.
 • Stanisław Tępiński – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

W związku z końcem kadencji dotychczasowego Prezesa Związku, Ryszarda Kowalskiego, Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu, dokonała wyboru nowego Prezesa Związku, którym został Jeremi Mordasewicz.

„Podstawowy cel Związku pozostaje bez zmian. Jest nim tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w branży materiałów budowlanych, w tym przeciwdziałanie wzrostowi kosztów pracy i energii, rozwój szkolnictwa zawodowego, uproszczenie zatrudniania cudzoziemców, ograniczenie niepewności w zakresie podatków. Nadal szczególną uwagę będziemy przywiązywać do zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku wyrobów budowlanych, aby zwyciężali przedsiębiorcy najbardziej efektywni, a nie pozbawieni skrupułów. Zacieśnimy współpracę z organizacjami reprezentującymi poszczególne segmenty rynku: ceramiki, cementu, izolacji, instalacji.”

– Jeremi Mordasewicz

*******Jeremi Mordasewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. Pracował jako inżynier na budowach w Polsce i za granicą, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Wieloletni doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego oraz rad nadzorczych ZUS i Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Nadzór budowlany zasługuje na wsparcie środowiska budowlanego, ale…

Jak oceniamy działania Nadzoru budowlanego? Czy zamiast kuluarowo narzekać i krytykować, możemy podyskutować o Nadzorze Budowlanym. Jak dotąd ocena funkcjonowania Nadzoru pojawiała się  w wyniku jakiegoś zewnętrznego zdarzenia, np. projektu nowelizacji ustawy, raportu NIK-u, czy, niestety, katastrofy budowlanej. Prawdopodobnie jesienią br. trafi do Parlamentu projekt Kodeksu Budowlanego, wprowadzający znaczące zmiany w organizacji Nadzoru, a wtedy, jak zawsze, pojawią się doraźne, przyczynkarskie opinie i postulaty. 

Porozmawiajmy o Nadzorze, ale nie dlatego, że coś się zdarzyło, tylko dlatego, że bez emocji, bez doraźnych zdarzeń łatwiej jest debatować i formułować obiektywne oceny. Podyskutujmy nie dlatego, że  musimy, a dlatego, że chcemy.

Wprowadzeniem do dyskusji niech będzie poniższy artykuł, który powstał na kanwie mojego wystąpienia na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą” zorganizowanej przez Murator Plus. Odnoszę się w nim do problemów wyrobów budowlanych, ale sądzę, że wiele zjawisk systemowych dotyczy całokształtu działań Nadzoru Budowlanego. Zapraszam do przedstawiania opinii, propozycji, mając nadzieję, że środowisko budowlane nie boi się swoich poglądów – debata@dlabudownictwa.pl.

______________________________________________________

Ryszard Kowalski
Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Producent deklaruje i co dalej? [1]

Producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wprowadza na rynek i co dalej? Dalej jest rynek, sprzedawcy, projektanci, wykonawcy i przekonanie, że kontrola wyrobów budowlanych realizowana przez organy państwa uchroni nas przed nieprawidłowymi wyrobami. To, niestety, nie wystarczy. Oczywiście, bardzo ważne i potrzebne  jest badanie wyrobu budowlanego, zgodności rzeczywistych parametrów wyrobu z parametrami deklarowanymi przez producenta, ale równie ważne, a być może wręcz kluczowe, jest sprawdzanie prawidłowości  ich zastosowania. Czy deklarowane i faktyczne właściwości wyrobu są zgodne z projektem obiektu budowlanego i czy wyrób został prawidłowo zamontowany?

Chcemy, żeby budownictwo było uczciwe, bez szarej strefy, z właściwymi materiałami, z rzetelnym projektem i prawidłowym wykonaniem. Wszyscy jesteśmy za uczciwym budowaniem, także środowisko budowlane. Jeśli bowiem chodzi o hasła, to jesteśmy wyjątkowo zdolni, wynosimy je na sztandary, tak się nimi dowartościujemy, że to, co się dzieje w rzeczywistości jest już nieważne, właściwie szkodliwe, bo zakłóca nam nasze odświętne poczucie niezłomnych i wspaniałych. W tytule artykułu pada pytanie: co dalej? To, co dalej jest konsekwencją dominujących w społeczeństwa postaw: nierzetelności, zakłamania i aprobaty dla cwaniactwa. Oczywiście nie tylko w budownictwie. I dlatego nie łudźmy się – nawet najostrzejsze, najbardziej dotkliwe działania organów Nadzoru Budowlanego nie zastąpią deficytu rzetelności. Jeśli kanon wartości, który kieruje naszym życiem i zachowaniem sprowadza się do pompatycznych, deklaratywnych  haseł, nie możemy oczekiwać, że działania organów państwa zastąpią brak uczciwości.
I dopiero na tym tle można oceniać działania Nadzoru Budowlanego.

[1] Tekst powstał na podstawie mojego wystąpienia (pod takim tytułem), na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą”. 6.04.2017 r.
Czytaj dalej

Więcej artykułów